Kekemelik

Kekemelik Egitim Merkezi
Kekemelik ve konuşma bozukları, psikolojik olarak beklenmedik ani gelişen olaylar sonucunda beynimizdeki reaksiyonla birlikte olumsuz etkileşimlerle kendisini gösterir.Kekemelik ve konuşma bozuklukları ilk hece takılmaları olarak da adlandırılır.Kekemelik ayrıca yanlış konuşma alışkanlığı olarak nitelendirilir. Kekemelik vekonuşma bozukluklarına küçük yaşlarda yaşanan kıskançlık yada özenti gibi durumlara da sebebiyet vermektedir. Ateşli hastalıkların sonucunda da görülebilenkonuşma bozuklukları artikülasyon, takifemi ve dil tembelliği olarak da görülmektedir.
Kekemelik ve konuşma bozuklukları ile ilgili dünyanın en bilgin odyoloğu olarak nitelendirilen Van Riper’in geliştirdiği Shipping Tekniğinin uygulandığı Kademesiz Sistemli Yapısal Konuşma Yöntemi ile artık çok kısa sürelerde Kekemer’de son bulmaktadır.

Kekemelik, konuşabilmenin akıcı olmasıyla alakalı bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşma zamanlama ve ritm önemli bir unsur olması, hız vurgu yapma ve doğru zamanlamada duraksamalar açısında farklı olsa bile akıcı konuşmada kelimeler kendiliğinden çıkar. Akıcı konuşmada ortaya çıkan bozulmalar, uygun olmayan duraksamalar tekrar ve benzer sorunlar konuşmanın akışına etki eder.
Bu yüzden ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrar etme ve duraksamalarla ortaya çıkan konuşma bozukluğuna “KEKEMELİK” adı verilmektedir. Bundan sonra bireyin ne konuştuğundan çok nasıl konuştuğuna dikkat edilmeye başlar. Konuşan bireyde onu dinleyenler gibi durumu anladığında konuşma zorluğuna korku, endişe ve heyecanda katılır. Bazı zamanlarda belirgin yüz ve vücut hareketleri Tiksel bir görünümle birlikte ortaya çıkar.

KEKEMELİK
Konuşma akıcılığındaki bozukluk olarak kabaca tanımlanan kekemelik, konuşmanın akıcılığını bozan duraklama, tekrarlama ya da uzatarak söyleme şeklinde görülebilir. Konuşmaya başlarken veya ilk seslerdeki, konuşmanın olması gereken düzenini bozan, bazı ses veya sözcükleri tekrarlama ya da sesi duraklayarak çıkarma ile gelişen yanlış konuşma alışkanlığıdır.
Genelde heyecan olduğunda, baskılı bir ortamda, sinirlenince, yeni tanışılan kişilerle konuşurken, telefonda konuşurken, toplum karşısında konuşma yapılması gereken durumlarda, önemli bir kişiyle konuşurken bireyin takılması artar. Bu durum kekemekişinin farklı sebeplerle toplumdan ve sosyal ortamlardan uzaklaşmasına sebep olabilir.

Kekemelik Nedenleri
Kekemelik özellikle küçük yaşlarda görünmeye başlayan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Birkaç farklı durumda ortaya çıksa da genel olarak psikolojik olarak tabir edebileceğimiz bir sonuç olarak baş gösterir.
Kekemelik genellikle 2 ila 9 yaş aralığında yaşanan, beklenmedik ani gelişen genellikle korkulu olaylarla ortaya çıkmaktadır.
Korkunun dışında kekeme bireylerin neden kekeledikleri araştırıldığında, kekemelerin ayrıca küçük yaşlarda kardeşlerini çok aşırı kıskanıp travma derecesinde psikolojik bir tahribat geçirdikleri görülmüştür.
Kekelemeye özentinin de yol açtığı tespit edilmiştir, Aile bireylerinden birini rol-model kabul eden çocuk onun gibi konuşup onun gibi davranmaktadır, bu kişinin de kekemeolması etkilenen çocuğunda kekelemesi anlamına gelmektedir.
Kekemeliğe ateşli hastalıklar da sebep olmaktadır, Geçirilen ateşli hastalıkla birlikte yüksek ateşe maruz kalan çocuğun konuşma lobu bu etkiden olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

Kekemelik Nasıl Oluşur ?
Konuşma bozukluklarının takılma ve tutukluk ile ilgili olarak isimlendirilen kısmını oluşturan kekemelik, çeşitli nedenlerden de ortaya çıksa sonuçları aynıdır. Bunlar;Konuşma lobundaki görev dağılımlarında ortaya çıkan değişim ve nefes düzensizlikleri 2 ye ayrılır.
-Kekeleme de konuşma lobundaki olumsuz etken, kekemeliğe sebep olan ve konuşmalarda kekelemeye neden olan önceden yaşanmış olaylarla birlikte normalde sayısal işlemler için varolmuş SAĞ Lobun normalde SOL Lobun işi olan konuşma görevini üstlenmesi ile ortaya çıkar.
-Kekemeliğin sonucundaki diğer etken Nefes Düzensizliği olarak adlandırılan sendromdur. Nefes düzensizliği normalde konuşmadan diyaframa çekilmesi gereken nefesin sürekli olarak bir yanlışlığı alışkanlık haline getirip akciğerlere çekilmesi ve buna bağlı olarak takılmaların görülmesi ile tanımlanabilir.

Kekemelik Nasıl Geçer
Kekemelik takılma ve tutulmaların konuşma sırasında meydana gelmesi gibi kısa bir tanımla açıklanabilse de kekemelik ve konuşma bozuklukları nasıl geçer sorusu birçok konuyu ele alarak ancak açıklanabilir.
Kekemelik sorunun Korku, heyecan, panik, özenti, kıskançlık, ateşli hastalık gibi birçok nedeni olduğunu biliyoruz. Küçük yaşlarda bunlardan etkilenme oranı düşünlülüğünde tekdüze bir eğitimin söz konusu olamayacağı belirgindir. Kekeleyen bir çocuğa öncelikle nasıl yaklaşılması gerektiği önem arz eder.
Kekemelik nasıl geçer sorusuna en verimli yanıt ise eğitim esnasında hangi yöntemin uygulanması gerektiğinin belirlenmesidir. Kademesiz Sistemli Yapısal Konuşma Yönteminin uygulandığı merkezimizde, beynimizdeki lobların görev dağılımlarındaki pozisyonları konuşmaya bağlı olarak düzenlenmektedir. Diyafram egzersizleri ve fısıltı çalışmaları ile yoğunlaştırılmış terapiler eşliğinde bilgisayar destekli konuşma programı bu eğitimler içerisinde uygulanmaktadır.